İktisat ve İş kazaları

Sezgin Polat, bu yazıda iş “kaza”larına iktisadi bir perspektiften bakıyor. Yasal düzenlemelerin, ücret politikalarının ve iktisadi teşviklerin iş “kaza”larındaki rolünü tartışıyor. İş güvenliğinin nasıl arttırılabileceğini ve “kaza”ların nasıl önlenebileceğini el alıyor. Sonuç olarak, sadece müeyyideler ile sonuç almanın zor olduğunu ve ekonomik olmayan bir piyasa yapısı ile güvenli iş üretilemeyeceğini söylüyor.

Hukukun Üstünlüğü ve Kalkınma: Neredeyiz?

Sezgin Polat, bu yazıda hukukun üstünlüğü ve kalkınma arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Yazı, şu üç temek soruyu sorarak başlıyor: 1) Otoritenin yani güçlü yürütmenin (askeri olmayan sivil) keyfiliğini nasıl sınırlayacağız? 2) Toplumsal çatışmaların sonlandırmasında hukukun meşru bir araç olmasını nasıl sağlayacağız? 3) Otorite zorlamasına her seferinde başvurmaya gerek kalmadan hakların kullanımında veya ihlalinde normatif ilişki nasıl şekillenecek? Sezgin Polat, yazıda, bu sorulardan yola çıkarak kısa bir teorik çerçeve sunduktan sonra Türkiye’de mevcut durumun ne olduğunu ele alıyor.