Türkiye’de Çok Boyutlu Yoksulluk!

Yoksulluk nedir? Nasıl ölçülür? Kimler yoksul olarak kabul edilmelidir? Yoksulluğun boyutları nelerdir? Bunların hepsi zor sorular. Cevapları konusunda da bir fikir birliği yok. Ne var ki, güncel çalışmalar, yoksulluğun tek boyutlu olmadığını; sağlık, yaşam koşulları, işgücü piyasası vb. gibi çeşitli alanlarla da yakından ilgili, çok boyutlu bir olgu olduğunu söylüyor. Bu güncel çalışmalardan yola çıkan Ayşenur Acar, bu yazıda, Türkiye’deki yoksulluğun daha iyi anlaşılabilmesi ve daha iyi ölçülebilmesi için önerdiği çok boyutlu yoksulluk ölçütünü anlatıyor.

Sosyal yardımlar eşitsizliği arttırıyor!

“Transfer ödemeleri kapsamında yapılan sosyal yardımların beklenmedik bir şekilde eşitsizliği azaltıcı değil, aksine arttırıcı yönde etki yaptığı görülmektedir.” Evet, yanlış okumadınız. Prof. Dr. Öner Günçavdı, bu yazıda, gelir dağılımını iyileştirmesi beklenen yardımların, Türkiye’de eşitsizliği arttıran bir etki yaptığını söylüyor ve mevcut tahsis mekanizmasındaki aksaklıklara vurgu yapıyor. Sonuç: Şeffaf ve hesap verebilir bir gelir tahsisi sistemine ihtiyaç var. Nokta!

Emek gelirlerinin “adil” dağılımında kurumsallaşmanın önemi

Öner Günçavdı bu yazıda, TÜSİAD’ın gelir dağılımı raporundaki önemli bulguları özetlemeye devam ediyor. Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliklerinin yapısal bir sorun olduğunu belirtiyor ve çoğunluğun gelirinin emek geliri olduğu tespitini yapıyor. Son olarak da gelir dağılımında kurumsallaşmanın önemini tartışıyor. Günçavdı, gelir eşitsizliğindeki bölgesel farklılıklardan yola çıkarak, eşitsizliğin azaltılmasıyla, kayıt dışılığın azaltılması arasındaki ilişkiyi de vurguluyor.

Faiz ve Gelir Dağılımı

TÜSİAD’ın Türkiye’de Bireysel Gelir Dağılımı Eşitsizlikleri başlıklı raporu, faiz gelirleri dağılımında eşitsizliğinin arttığına vurgu yapmıştı. Taraf gazetesinden Süleyman Yaşar, rapordaki faiz ve gelir dağılımı ilişkisine dair iddiaları, “TÜSİAD’ın komik faiz raporu” başlıklı yazısıyla eleştirdi. Peki eleştirilerinde ne kadar haklıydı?

Raporun yazarlarından Öner Günçavdı, bu yazıda, Süleyman Yaşar’ın eleştirilerini değerlendiriyor. Faiz politikaları ve gelir dağılımı gibi iki sıcak konuya odaklanan bu yazıyı ilgiyle okuyacağınızdan eminiz. Tabii bu konuları merak ediyorsanız…

Gelir dağılımına ne oldu?

AKP döneminde gelir dağılımına ne oldu? Bozuldu mu? İyileşti mi? Yoksullar yoksullaşırken, zenginler zenginleşti mi? Yoksa acaba, hep beraber mi zenginleştik?

TÜSİAD’ın “Türkiye’de Bireysel Gelir Dağılımı Eşitsizlikleri” başlıklı raporu medyada geniş yer bulmuştu ve çeşitli eleştirilere konu olmuştu. Raporun yazarlarından biri olan Öner Günçavdı, bu yazıda, raporun içeriğine ve sonuçlarına açıklık getiriyor. Merak ettiğimiz soruları yanıtlıyor. Lafı uzatmıyor ve sizi bu önemli yazıyı okumaya davet ediyoruz.