İktisat ve İş kazaları

Sezgin Polat, bu yazıda iş “kaza”larına iktisadi bir perspektiften bakıyor. Yasal düzenlemelerin, ücret politikalarının ve iktisadi teşviklerin iş “kaza”larındaki rolünü tartışıyor. İş güvenliğinin nasıl arttırılabileceğini ve “kaza”ların nasıl önlenebileceğini el alıyor. Sonuç olarak, sadece müeyyideler ile sonuç almanın zor olduğunu ve ekonomik olmayan bir piyasa yapısı ile güvenli iş üretilemeyeceğini söylüyor.